Transportutmaningen

Utför och köp endast fossilfria transporter senast 2030

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

315

aktörer har antagit utmaningen

För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. För mer info se www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier.

Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgivaren.

Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in. Flyg inkluderas istället i Klimatväxlingsutmaningen som handlar om att klimatväxla eller klimatkompensera för sina resor i arbetet.

Målet sätts och utmaningen antas under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle.

Att anta utmaningen innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Fossilfritt Sverige kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet mot målsättningen går men utför inga egna kontroller och inga sanktioner utdelas om målet missas.

Jag godkänner att organisationens namn och mål publiceras samt att organisationens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige. Jag godkänner också att införda personuppgifter hanteras av Fossilfritt Sverige i enlighet med regeringskansliets integritetspolicy.
Ja

*Uppgifterna publiceras på www.fossilfrittsverige.se

Regeringskansliets integritetspolicy


Aktörer som deltar i transportutmaningen

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.