Haninge kommun

Inrapporterade klimatmål:

Klimatmål för det geografiska området Haninge kommun:
– År 2020 har utsläppen av växthusgaser minskat med 40 procent jämfört med 1990.
– År 2030 har utsläppen av växthusgaser minskat med 63 procent jämfört med 1990.
– Senast år 2045 sker inga nettoutsläpp.

Klimatmål för den kommunala organisationen:
– Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025.

Läs mer om Haninge kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.