Besöksadress

Mäster Samuelsgatan 56
Stockholm

Allmänna frågor

kn.fossilfrittsverige@regeringskansliet.se


Observera att Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet som är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Fossilfritt Sverige på Twitter

Twitter: @FossilfrittSE

Fossilfritt Sverige på Facebook

Facebook: fossilfrittsverige

Fossilfritt Sveriges nyhetsbrev

Medarbetare

Svante Axelsson
Nationell samordnare
+ 46 70-340 69 53
Malin Strand
Projektledare
+46 76-139 87 10
Ebba Willerström Ehrning
Projektledare
+46 70-361 07 18
Jenina Dahlberg
Kommunikations- och pressansvarig
+46 76 117 83 34
David Lundberg
Projektledare
+46 73 739 53 67