Pressbilder

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Klicka på bilden för att ladda ner.

Fotograf: Oskar Omne

Fotograf: Fredrik Hjerling
  • Logotypen får användas av aktörer som ställt sig bakom Fossilfritt Sverige men endast för att berätta att man deltar som aktör i initiativet.
  • Logotypen får användas av Fossilfritt Sveriges samarbetspartners i presentation av material som Fossilfritt Sverige varit med och tagit fram.
  • Logotypen får inte användas på ett sätt så att det framstår som att aktören talar för Fossilfritt Sverige.
  • Logotypen får inte framstå som en certifiering av aktörens verksamhet.
  • Logotypen får inte användas i marknadsföringssyfte. 
  • Logotypen får inte tryckas upp på dekaler eller liknande.

Presskontakt

Peter G. Söderberg
0703-105797

Fossilfritt Sveriges nyhetsbrev

Nyhetsarkiv – nyhetsbrev och pressmeddelanden

2022-06-21 Gruv- och mineralbranschen först med att uppgradera sin färdplan
2022-06-20 Industrins omställning i akut behov av politisk handlingskraft
2022-06-17 Nyhetsbrev juni 2022
2022-06-03 Sju punkter för fossilfri offentlig upphandling
2022-05-30 Efterfrågan på biodrivmedel väntas öka – nu krävs stabila förutsättningar för produktionen
2022-05-25 Politikersamtal om den gröna industriella revolutionen
2022-05-10 Nyhetsbrev maj 2022
2022-04-08 Nyhetsbrev april 2022
2022-04-05 Tysta transporter på natten kan minska trafiken på dagen
2022-03-29 Låt försvaret upphandla biobränsle
2022-03-24 Staten bör minska risker vid privat finansiering av klimatomställningen
2022-03-10 Nyhetsbrev mars 2022
2022-03-02 Rör inte reduktionsplikten
2022-02-08 Nytt initiativ för fossilfria transporter i Örebro län
2022-02-01 Nyhetsbrev februari 2022
2022-01-31 Digital plattform ska få fart på fossilfria transporter
2022-01-26 Företag i samarbete för ett fossilfritt Gotland
2021-12-31 Låg kunskap om svenska utsläppsminskningar
2021-12-21 Nyhetsbrev december 2021
2021-12-15 Strategi för energieffektivisering
2021-11-05 Nyhetsbrev november 2021
2021-11-05 ”Dags för näringslivet att skärpa klimatambitionerna”
2021-10-27 Första uppföljningen av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft
2021-10-25 Svante Axelsson: Det finns förutsättningar att nå Sveriges klimatmål före 2045
2021-10-19 Fordonsindustrin beredd att flytta fram elektrifieringsmålen
2021-10-05 Nyhetsbrev oktober 2021
2021-09-22 Inhemsk bioråvara räcker för att klara att genomföra de fossilfria färdplanerna
2021-08-27 Nyhetsbrev augusti 2021
2021-08-16 Ändra inte miljöbilsdefinitionen
2021-07-05 Regelförändringar för fastighetsbranschen kan minska utsläppen
2021-06-10 Nyhetsbrev juni 2021
2021-05-31 Sex av tio tror att Sverige missar klimatmålet
2021-05-11 Nyhetsbrev maj 2021
2021-05-06 Fem avgörande satsningar för fossilfri konkurrenskraft
2021-04-19 Tillståndsprocesserna för elledningar måste kortas
2021-04-07 Nyhetsbrev april 2021
2021-04-07 Färdplanerna i fokus på ny konferens
2021-03-11 Sveriges taxonomi hotas av EU:s klimatmål
2021-03-08 Nyhetsbrev mars 2021
2021-02-17 17 förslag på politik för fossilfri konkurrenskraft
2021-02-04 Nyhetsbrev februari 2021
2021-01-21 Vätgas kan kapa Sveriges utsläpp
2021-01-13 Fossilfritt Sverige tar fram finansieringsstrategi
2020-12-14 Ny satsning på klimatkrav i kommunernas upphandling
2020-12-10 Nyhetsbrev december 2020
2020-12-10 Fossilfria handlingsplaner för ett konkurrenskraftigt regionalt näringsliv
2020-12-08 Smartare krav på fossilfria transporter
2020-12-02 Strategier för en hållbar batterivärdekedja
2020-11-23 Fossilfritt Sverige röjer vägen för storskaliga industriprojekt
2020-11-06 Nyhetsbrev november 2020
2020-10-08 Nio färdplaner överlämnade till regeringen
2020-10-05 Nyhetsbrev oktober 2020
2020-09-25 Hälften av alla lastbilar elektriska 2030
2020-09-14 Viktiga klimatsatsningar för industrins omställning
2020-09-03 Redan fler miljöbilar sålda än under hela förra året
2020-09-01 Nyhetsbrev september 2020
2020-06-27 Skärp reduktionsplikten nu
2020-06-09 Nyhetsbrev juni 2020
2020-05-13 Regeringen förlänger Fossilfritt Sverige
2020-05-08 Nytt projekt ska hjälpa företag att vässa sina klimatmål
2020-05-05 Nyhetsbrev maj 2020
2020-04-24 Investeringar i klimatomställningen kan återstarta ekonomin
2020-04-02 Nyhetsbrev april 2020
2020-03-10 Strategier för att förverkliga näringslivets färdplaner
2020-03-05 Fossilfritt lantbruk 2030
2020-03-03 Noll nettoutsläpp från återvinningsbranschen 2040
2020-03-02 Nyhetsbrev mars 2020
2020-02-25 Så ställer svenska skidanläggningar om till fossilfritt
2020-02-05 Petroleum-och biodrivmedelsbranschen klimatneutral 2045
2020-01-31 Nyhetsbrev februari 2020
2020-01-29 Energigaser möjliggör klimatomställningen
2020-01-23 Dagligvaruleverantörerna antar transportutmaningen
2020-01-16 Elbranschens färdplan presenteras
2019-12-17 Återvinningsindustrierna tar fram färdplan
2019-12-06 Nyhetsbrev december 2019
2019-11-04 Fordonsindustrins strategier för en fossilfri fordonsflotta
2019-10-28 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft
2019-10-21 Nyhetsbrev oktober 2019
2019-09-06 Nyhetsbrev september 2019
2019-06-26 Nyhetsbrev juni 2019
2019-05-29 Nyhetsbrev maj 2019
2019-04-29 Nyhetsbrev april 2019
2019-03-20 Pressmeddelande: Nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft
2019-02-28 Nyhetsbrev februari 2019
2019-02-11 Pressmeddelande: Sjöfarten tar fram färdplan för fossilfri konkurrenskraft
2019-01-31 Nyhetsbrev januari 2019
2019-01-18 Pressmeddelande: Färdplan för en fossilfri värmesektor
2018-12-20 Nyhetsbrev december 2018
2018-12-06 Pressmeddelande: Stor okunskap om det svenska klimatarbetet
2018-11-22 Pressmeddelande: Östergötland antar Transportutmaningen
2018-11-14 Nyhetsbrev november 2018
2018-11-09 Pressmeddelande: Klimatkrav i upphandlingarna viktigt för minskade utsläpp från byggsektorn
2018-10-30 Pressmeddelande: 10 klimatpolitiska förslag till en kommande regering
2018-10-16 Nyhetsbrev oktober 2018
2018-09-05 Nyhetsbrev september 2018
2018-07-04 Pressmeddelande: Enighet hos riksdagspartierna om behovet av CCS
2018-06-01 Pressmeddelande: IT-konsultbranschen samlas för ett fossilfritt Sverige
2018-05-31 Nyhetsbrev maj 2018
2018-04-25 Pressmeddelande: Branscher visar vägen mot ett fossilfritt Sverige
2018-04-16 Pressmeddelande: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft lämnas till regeringen
2018-04-16 Nyhetsbrev april 2018
2018-04-10 Pressmeddelande: Fem exportarenor för fossilfria transporter
2018-03-09 Pressmeddelande: Sverige behöver en ny godsstrategi
2018-02-14 Nyhetsbrev februari 2018
2018-01-26 Pressmeddelande: Branschens mål: Fossilfritt inrikesflyg 2030
2018-01-22 Pressmeddelande: Synergier överallt?
2018-01 19 Nyhetsbrev januari 2018
2017-12-28 Pressmeddelande: Så blir transporterna fossilfria
2017-12-14 Pressmeddelande: SCA går med i Fossilfritt Sverige – 300 aktörer står bakom initiativet
2017-12-13 Nyhetsbrev december 2017
2017-12-12 Pressmeddelande: Ny rapport: Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige
2017-11-03 Pressmeddelande: Inför bonus för miljölastbilar
2017-11-02 Pressmeddelande: Fem förslag för att rädda godstågen
2017-11-01 Pressmeddelande: Ny sjöfartspolitik för minskade utsläpp
2017-10-31 Nyhetsbrev november 2017
2017-10-18 Pressmeddelande: Färdplan för fossilfri åkerinäring
2017-10-10 Nyhetsbrev oktober 2017
2017-10-05 Pressmeddelande: Utmaning om att välja rätt tjänstebil
2017-09-11 Pressmeddelande: 10 reformer för fossilfria transporter
2017-08-30 Nyhetsbrev september 2017
2017-07-20 Pressmeddelande: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft
2017-07-17 Pressmeddelande: Solcellstoppen 2017
2017-07-17 Statistik: Sollcellstoppen 2017
2017-06-15 Pressmeddelande: Positiv inställning till omställningen
2017-05-30 Pressmeddelande: Nationell utmaning om klimatväxlingsprogram
2017-05-05 Nyhetsbrev maj 2017
2017-04-27 Pressmeddelande: Nationell solutmaning startar i Skåne
2017-04-06 Pressmeddelande: Fossilfri utmaning till Sveriges lantbrukare
2017-03-29 Nyhetsbrev april 2017
2017-03-22 Pressmeddelande: Fossilfritt Sverige på konferensturné
2017-03-03 Konferens om klimatomställningen i Östergötland
2017-03-01 Pressmeddelande: Linköpings stift ansluter sig till Fossilfritt sverige
2017-03-01 Pressmeddelande: SSAB går med i Fossilfritt Sverige (PDF)
2017-02-27 Nyhetsbrev mars 2017