Klimatväxlingsutmaningen

Inrätta ett program för klimatväxling för resor i tjänsten

Att inrätta ett klimatväxlingsprogram innebär att en organisation sätter ett eget pris på sina koldioxidutsläpp, i det här fallet i samband med resor. För varje resa som släpper ut koldioxid betalas ett belopp antingen som extern klimatkompensation eller internt till exempel till en insats som på något sätt bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

80

aktörer har antagit utmaningen

För att anta utmaningen ska man ha eller planera att senast inom ett år inrätta ett klimatväxlingsprogram. Villkoret är att det på något vis tillkommer en extra avgift på resor med stora koldioxidutsläpp. Hur det utformas och vart pengarna går är upp till varje organisation.

I utmaningen finns inga krav på vilka resor som ska beläggas med extra avgift men klimatväxlingsprogram omfattar oftast flyg och bilresor med fossila drivmedel i tanken.

Jag godkänner att organisationens namn publiceras här på webbplatsen samt att organisationens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige. Jag godkänner också att införda personuppgifter hanteras av Fossilfritt Sverige i enlighet med regeringskansliets integritetspolicy.
Ja

*Uppgiften publiceras på www.fossilfrittsverige.se

Regeringskansliets integritetspolicy


Aktörer som deltar i klimatväxlingsutmaningen

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.