Nestor AB

Inrapporterade klimatmål:

Nestor AB ska vara ett klimatneutralt bolag. I det ingår att inte ge några nettoutsläpp av växthusgaser från egen verksamhet. Förnybara drivmedel används för transporter. Flygresor ska klimatkompenseras. Vi ska påverka våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser.

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.