Strategier för fossilfri konkurrenskraft

Horisontella strategier för att möta gemensamma utmaningar och genomföra färdplanerna

De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft som näringslivets olika branscher tagit fram visar vad som krävs för att industrin ska bli fossilfri eller klimatneutral. Detta ”sverigepussel” går inte ihop om alla färdplanerna genomförs samtidigt.  

Fossilfritt Sverige utvecklar därför strategier som visar hur utmaningarna kan hanteras men också hur omställningen kan drivas på och gynna den svenska konkurrenskraften på den internationella marknaden. Strategierna med förslag på åtgärder tas fram av Fossilfritt Sverige, med stöd från flera företag och universitet som i allt väsentligt står bakom strategin, och lämnas därefter över till regeringen.

Strategi för biogen koldioxidinfångning

Syftet med strategin är att visa hur Sverige på sikt ska kunna minska halten koldioxid i atmosfären, ta en ledande roll inom EU och utveckla en ny exportindustri för både bio-CCS och bio-CCU.

Läs mer

Strategi för effektiv användning av energi och effekt

Strategin ska visa hur ett effektivare utnyttjande av energi ska bidra till att nå klimatmålen och genomföra industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Läs mer

Finansieringsstrategi

Målet med strategin är att underlätta finansiering av de stora industriomställningar som beskrivs i färdplanerna och hitta finansieringslösningar för små och medelstora företag.

Läs mer

Biostrategi

Bioråvara behövs för att ersätta fossila produkter på flera områden. Hur ska råvaran räcka till?

Läs mer

Vätgasstrategi

Vätgas kommer spela en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige inom flera industrigrenar, transportsektorn och energisektorn.

Läs mer

Strategi för en hållbar batterivärdekedja

I Sverige finns flera strategiskt viktiga företag som tillsammans kan utveckla en hållbar batterivärdekedja och skapa en ny stor exportindustri i Sverige.

Läs mer