Lampor

Krönika av Svante Axelsson:

Tajmingen kan knappast bli bättre. Jag syftar på att Fossilfritt Sverige nu tillsammans med värdekedjan ska ta fram en strategi för energieffektivisering. Mejlflödet vittnar om att det är efterlängtat och många kommer redan med konstruktiva inspel och glada hejarop.

Det hade kanske inte blivit en kioskvältare om vi hade lanserat idén för ett par år sedan men nu är läget ett annat. Sverige ska planera för en dubblerad elanvändning samtidigt som effektiviseringsmålet om halverad energianvändning till 2030 ser ut att vara tufft att nå. Elpriserna har varit uppe och vänt på sin högsta topp hittills och det är framför allt effektproblemen snarare än själva energianvändningen som är utmanande.

Så det är märkligt att inte fler lyfter dellösningen med effektivare elanvändning, som ju oftast är det bästa för både plånboken, konkurrenskraften och miljön, samtidigt som det är ett sätt att minska effekttopparna. Energieffektivisering är också enligt det internationella energiorganet IEA den viktigaste ”energikällan” för att världen ska komma i närheten av 1,5-gradersambitionen. Enligt beräkningar kommer det kunna stå för 40 procent av jobbet med att få ned utsläppen av växthusgaser. Energieffektivisering är helt enkelt en nyckelspelare i energipolitiken men är styvmoderligt behandlad. Varför?

Omedvetenhet om potentialen

Energieffektivisering är inte svårt men ibland verka lite komplicerat. Inom ekonomin är det klassat som ett marknadsmisslyckande. Konsumenterna är oftast inte medvetna om med hur mycket de skulle kunna minska energianvändningen eller hur mycket pengar de skulle kunna spara. Då är det svårt att göra några rationella val, vilket en fungerande marknad förutsätter. Vi människor har ju så mycket annat att tänka på och med de elpriser vi varit vana vid har energieffektivisering inte varit den viktigaste frågan varken för hushåll eller företag.

Det visade inte minst de nattvandringar som forskare från Linköpings universitet genomfört på ett antal små och medelstora företag. 30-40 procent av elanvändning visade sig ske på natten när verksamheten inte är igång och inga folk finns i lokalerna. Många fläktar, belysning och olika apparater står och går även när vi andra sover. Lösningen är ju inte i första hand att få människor att springa runt och släcka lampor och stänga av maskiner. För att få riktigt stor effekt måste det automatiseras.

Ett annat framgångskoncept är ju att förbjuda gammal energislukande teknik. Kommer ni till exempel ihåg att EU förbjöd glödlampan 2012 så att ledlampan snabbt kunde träda in på marknaden. Det har inneburit att elanvändningen i bostäder och lokaler minskat elanvändningen med cirka 25 procent.  

Nu ska det bli spännande att fördjupa sig i denna energieffektiviseringsstrategi och se vilka lösningar och förslag på politik som vi kommer fram till.

Nu börjar den nya upplysningstiden!

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Krönikan är hämtad från Fossilfritt Sveriges nyhetsbrev

Starta prenumeration på nyhetsbrevet