Finansieringsstrategi

Fossilfritt Sverige kommer att ta fram en strategi för finansieringen av omställningen till ett fossilfritt samhälle i samarbete med aktörer från såväl finanssektorn som de branscher där investeringar behöver göras.

När de 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industrins branscher tagit fram nu ska genomföras krävs att stora investeringar genomförs på kort tid. Målet med strategin är att underlätta finansiering av de stora industriomställningar som beskrivs i färdplanerna för till exempel utveckling av fossilfritt stål, CCS-teknik och elektrifieringen av transporter och industriprocesser. Det handlar också om att hitta finansieringslösningar för små och medelstora företag som behöver ställa om eller utveckla helt nya klimatsmarta lösningar.

Strategin kommer att presenteras under våren 2022.

Arbetet med strategin lanserades under seminariet ”Nu ska färdplanerna genomföras” 13 januari där också flera av de stöd från EU och statligt håll som redan finns att söka presenterades. Däribland Klimatklivet, Industriklivet och EU:s innovationsfond.

Kontaktperson