Verktyg ur en verktygslåda. Vinkelhake, skruvmejslar, tång, stämjärn, skiftnyckel och hammare

Ambitiösa och genomarbetade mål är viktigt för att få fokus i klimatarbetet. Det är också viktigt att målen kommuniceras för att visa andra vad som är möjligt och eftersom det egna arbetet är beroende av målen hos samarbetspartners, offentlig sektor och leverantörer.

För att underlätta för aktörerna att konkretisera och skruva åt sina klimatmål har Fossilfritt Sverige i samarbete med Världsnaturfonden WWF och Exponential Roadmap initiative arrangerat en serie webbseminarier med fokus på trösklar man kan stöta på i klimatmålsarbetet.

Seminariet fokuserar på de nya krav på klimatmål och klimatarbete som ställs från finanssektorn och ger en presentation av verktyg för att sätta mål och utveckla strategier.

Program

0.00 Dags att vässa klimatmålen
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

00.15 Tuffare klimatkrav från finanssektorn
Marie Baumgarts, SEB
Johan Henningsson, Svensk Exportkredit
Carina Silberg, Alecta
Urban Funered, Svenska Fondhandlareföreningen

00.45 Verktyg för mål och strategi – Science Based Targets och 1.5 Business Playbook
Johan Widheden, Världsnaturfonden, WWF
Johan Falk, Exponential Roadmap initiative

01.15 Att arbeta med klimatmål
Emilia Hagberg, Skanska
Karin Amnå, ICA Gruppen
Mats Pellbäck Scharp, Ericsson
Andreas Follér, Scania

Presentationer

Ladda ner presentationer från seminariet (PDF)

En viktig del i arbetet med att sätta ett mål för att minska växthusgasutsläppen från ett företag eller organisation är att skaffa sig en bild av varifrån utsläppen kommer och beräkna hur stora de är.

I detta webbseminarium får vi en introduktion i hur man redovisar utsläpp i Greenhouse Gas-protokollet och genomför konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

Program:

00.00 Dags att vässa målen
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

05.00 Rapportera i Greenhouse Gas-protokollet
Stefan Johansson, klimatberäkningsexpert, Världsnaturfonden WWF

00.46 Erfarenheter från rapportering
Maria Schartau, Hultafors

00.55 Beräkna utsläpp från inköpta transporter
Henrik Boding, Postnord

01.13 Konkreta åtgärder för att reducera egna utsläpp
Kristian Rönn, Exponential Roadmap Initiative

Presentationer

Rapportera i Greenhouse Gas-protokollet (pdf)
Konkreta åtgärder för att minska utsläpp (pdf)

Kraven på företagen att ta ansvar för de växthusgasutsläpp de orsakar längs hela värdekedjan ökar. Det gäller både leverantörskedjan och utsläpp som kan kopplas till den färdiga produkten eller tjänsten.

Här får vi en genomgång av hur utsläppen i scope 3 beräknas och hur man kan arbeta med att få ner dem.

Program

00.00 Tillsammans mot vassare klimatmål
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

06.00 Beräkna och rapportera utsläpp i scope 3
Susanne Lundberg, IVL, Svenska miljöinstitutet

00.33 Panel: Hur ställer man klimatkrav på och krokar arm med sina leverantörer?
Andreas Ahrens, IKEA och Anna Denell, Vasakronan

00.53 Cirkulära materialflöden: Att minska klimatpåverkan från produkter och tjänster
Elin Bergman, Världsnaturfonden, WWF

01.18 Panel: Cirkulära materialflöden
Andreas Ahrens, IKEA och Anna Denell, Vasakronan

Presentationer

Susanne Lundberg – Beräkna och rapportera utsläpp i scope 3 (PDF)
Elin Bergman – Cirkulära materialflöden (PDF) 

Hur kan klimatmålet bli ett verktyg som förstärker affären och hur anpassar vi affären för att ligga i linje med klimatmålet?

Att sätta ett tufft klimatmål innebär inte ett hinder för företaget utan är ett sätt att utveckla och modernisera affärsmodeller. I denna sista del av seminarieserien om att vässa klimatmålen tittar vi nu närmare på hur man i praktiken kan få klimatarbetet att förstärka konkurrenskraften.

Seminariet arrangeras i samarbete med Världsnaturfonden, WWF och Exponential Roadmap Initiative.

Program:

08.30 Fossilfritt för ökad konkurrenskraft
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

08.40 Integrera klimatmål i affärsstrategin
Johan Falk, Exponential Roadmap Initiative
Sara Nordbrand, Telia
Eva Karlsson, Houdini
Claes Johansson, Lantmännen

09.25 Praktiska tips för att formulera och arbeta med klimatmål
Carolina Brändholm, Trossa
Göran Erselius, 2050
Mattias Goldmann, Sweco

10.00 Slut

Moderator: Peter Söderberg, Fossilfritt Sverige

Länkar till praktiska verktyg

1.5 Business Playbook

Science Based Targets initiative

Naturvårdsverkets hjälpmedel för att beräkna utsläpp

GHG Protocols corp standard

Verktyg inom GHG Protocol

SME Climate Hub