Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 innan FN stora klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet drivs av ett kansli under ledning av en nationell samordnare. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regioner arbetar Fossilfritt Sverige med att identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen. Utifrån det tar Fossilfritt Sverige fram politiska förslag som överlämnas till regeringen och samlar aktörer för att genomföra åtgärder.

Fossilfritt Sverige har en unik roll mellan näringslivet och politiken i form av olika departement och riksdagspartier för att finna gemensamma vägar framåt så att omställningen till ett fossilfritt välfärdsland påskyndas.

Initiativet ska fortgå fram till 31 december 2024. De kommande fyra åren kommer fokuset vara på att genomföra den 22 färdplanerna genom:

 1. Följa upp politiken och branschernas arbete med att genomföra färdplanerna
 2. Ta fram nationella strategier för att stimulera fossilfri konkurrenskraft inom bland annat utveckling av en hållbar batterivärdekedja, vätgas och bioekonomi
 3. Utarbeta metoder för effektiva klimatkrav i den offentliga upphandlingen som driver industrins omställning framåt genom ett klimatledarprogram för kommuner
 4. Utveckla regionala handlingsplaner tillsammans med näringslivet kopplade till färdplanerna
 5. Stötta utvecklingen av storskaliga gröna industriprojekt
 6. Visa upp möjligheterna i omställningen

Svante Axelsson utsågs av regeringen till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2016. Han är agronom och har tidigare varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Hur ska Sverige nå klimatmålet och vara klimatneutralt 2045?

– Genom ny teknik, förnybar energi, energieffektiviseringar och beteendeförändringar. Utmaningen är idag inte främst tekniska eller ekonomiska utan att människorna i Sverige ska förstå hur fossilfrihet i de flesta fall också ökar livskvalitén och välfärden i samhället.

För Sverige viktiga företag som till exempel  SSAB, LKAB, Preem och Volvo Cars måste relativt snabbt ställa om till fossilfrihet för att klara den internationella konkurrensen., Det är en slutsats som idag överraskar många. Om vi inte lyckas genomföra denna gigantiska transformation av samhället på ett rättvist sätt som gynnar befolkningen i landet kommer andra länder inte vilja följa efter och då blir den globala nyttan begränsad.

För att klara denna balansgången krävs det sannolikt ett mer nära samarbete mellan näringslivet och staten. Däri ligger en av utmaningarna.

Vilken roll fyller Fossilfritt Sverige?

– Vi har bidragit till en ny typ av dialog där näringslivet nu ber staten skapa förutsättningar för att de ska kunna ställa om snabbare. Genom färdplanerna får vi också ett helikopterperspektiv som gör det möjligt att identifiera de nyckelområden som behöver åtgärdas för att kunna minska utsläppen i snabbare takt. Vår metod är att synliggöra den breda enighet som ofta finns bland olika aktörer i viktiga frågor för att på det sättet också påskynda viktiga reformer i riksdagen.

Genom att politiker, myndigheter skapar förutsättningarna för näringslivet att ställa om på ett sätt som stärker konkurrenskraften. Samtidigt måste man se till att hela samhället är med i utvecklingen och att ingen lämnas bakom.

Fossilfritt Sverige har bjudit in en referensgrupp för att kontinuerligt diskutera verksamheten. Referensgruppen bidrar med inspel och idéer om hur arbetet kan utvecklas och vilka utmaningar och möjligheter som finns i omställningen till fossilfritt.

Ledamöter i referensgruppen:

 • Lena Ek, styrelseordförande Södra
 • Stefan Nyström, chef klimatavdelningen Naturvårdsverket
 • Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
 • Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar Axfood
 • Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef SSAB
 • Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande Växjö kommun
 • Christina Lindbäck, fd hållbarhetschef NCC
 • Jenny Larsson, Local Sales and Marketing Manager för Power Grids, ABB
 • Ola Hansén, senior rådgivare hållbarenergi och klimat, Världsnaturfonden WWF
 • Åsa Pettersson, vd Energiföretagen

Pressrum

Här hittar du pressmaterial och vår omvärldsbevakning.

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter och medarbetare.

Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om fossilfritt Sverige

Nyhetsarkiv

Här hittar du alla våra nyheter

Kalendarium

Här hittar du alla våra kommande och genomförda aktiviteter

Läs Fossilfritt Sveriges direktiv

Kommittedirektiv 2016

Tilläggsdirektiv 2018

Tilläggsdirektiv 2020