Här försöker vi besvara de vanligaste frågorna om Fossilfritt Sverige.

Det innebär att man ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första välfärdsländer och att man vill bidra till att göra det möjligt. Det är ett ställningstagande men medför inga mer förpliktelser än att man ska rapportera in sina klimatmål så att de kan publiceras på Fossilfritt Sveriges hemsida. Fossilfritt Sverige uppmuntrar därutöver aktörerna att anta utmaningar och vässa sina mål kontinuerligt.

Alla företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen. Det är inga krav på hur långt man har kommit i sitt klimatarbete utan det handlar om att dela målsättning. Myndigheter (med undantag för länsstyrelser) kan inte ansluta sig till initiativet. Inte heller politiska partier kan vara med.

Den nationella samordnaren är tillsatt av regeringen och är tillsammans med kansliet anställd av regeringskansliet. initiativet drivs som en kommitté under Miljödepartementet. Departementet sätter budget och ger direktiv om inriktning men den nationella samordnaren agerar fristående i dialog med näringslivet, olika departement och politiska partier.

Genom att samla och analysera de behov som olika samhällsaktörer har för att de ska kunna bli fossilfria och utifrån dem utveckla politiska förslag för att påskynda utvecklingen. Fossilfritt Sverige prövar och utvecklar nya arbetsmetoder för att hitta gemensamma lösningar som röjer undan de hinder som stoppar upp omställningen. Ett exempel på det är arbetet med branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Dessutom arbetar Fossilfritt Sverige med att sporra aktörerna att själva vässa sina mål och åtgärder genom till exempel utmaningar.