Uppdatera din organisations klimatmål

Aktörer i Fossilfritt Sverige uppmanas att hålla sina klimatmål uppdaterade på hemsidan och vässa dem när så är möjligt. Fyll i de uppdaterade målet nedan så kommer det inom kort uppdateras på er undersida.

Målet som rapporteras ska fokusera på utsläppen av växthusgaser som aktören ger upphov till. Skriv gärna kortfattat, ca 1-3 meningar. Ha gärna med ett årtal som visar i vilken takt utsläppen ska minska och ett mål för när organisationen ska vara fossilfri eller klimatneutral.

Verktyg för aktörer

Här finns hjälpmedel och verktyg för att underlätta arbetet med att sätta upp och nå klimatmålen.