Så deltar du

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut och nätverk är välkomna att skicka in en anmälan.

Läs igenom aktörernas deklaration och fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande.

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

  1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
  2. Våra verksamheter ska bidra och vi har tydliga mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser.
  3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.

För att delta i initiativet krävs att man svarar ja på följande två frågor:

Aktören ställer sig bakom deklarationen för Fossilfritt Sverige.*
Ja

Aktören har tydliga mål för hur de egna utsläppen av växthusgaser ska minska.*
Ja

Beskriv kortfattat hur de målen ser ut. Skriv konkret, helst med angivna årtal för halvering av växthusgasutsläppen från verksamheten och när ni förväntar er att ha noll nettoutsläpp. Målen publiceras på Fossilfritt Sveriges hemsida.*

Jag godkänner att organisationens namn och målsättning för utsläppsminskningar publiceras här på webbplatsen samt att organisationens namn kan komma att kommuniceras i samband med initiativet Fossilfritt Sverige. Jag godkänner också att införda personuppgifter hanteras av Fossilfritt Sverige i enlighet med regeringskansliets integritetspolicy*
Ja

*Obligatoriskt

Regeringskansliets integritetspolicy


För mer information

Jenina Dahlberg
Kommunikationsansvarig, Fossilfritt Sverige