I omställningen till fossilfritt kommer biomassa krävas för att ersätta fossila bränslen och produkter. Det gäller så väl drivmedel som byggmaterial, textiler och alla plastmaterial som används över allt i samhället. Biodrivmedel, biokol och bioplast står alla på önskelistan i branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. 

Vi behöver bättre förstå hur en sådan stor efterfrågan påverkar marknaden och hur marknaden kan optimera värdet av vårt gemensamma uttag från skog och jordbruk.  

Biostrategin ska svara på frågan hur kan vi använda biomassan på ett effektivt och hållbart sätt. Strategin ska överlämnas till regeringen i under 2021.