Med ett nytt år är Fossilfritt Sverige beredda att öka tempot på allvar. De 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft utgör nu en grund för både branschernas och Fossilfritt Sveriges fortsatta arbete. Med de ekonomiska återstartspaket som både regeringen och EU aviserat finns särskilda kickstart-pengar som är öronmärkta för att påskynda omställningen.

Vid detta webbseminarium tittade vi närmare på vilka medel som finns att söka och hur de stora transformationerna av industrin ska gå till. Seminariet var också en upptakt till Fossilfritt Sveriges arbete med att ta fram en finansieringsstrategi för fossilfri konkurrenskraft.

Program

9.00 Sex metoder för att förverkliga färdplanerna
Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

9.15 Omställning för att stärka affären
Mattias Backmark, Preem
Niklas Johansson, LKAB
Jan Secher, Perstorp

9.35 En grön återstart – hur når EU:s satsning företagen?
Jens Matthiessen, EU-kommissionen i Sverige
Liisa Raasakka, EIB
Dag Agnvall, EU:s innovationsfond, Energimyndigheten

10.00 Finansiering av klimatsatsningen – hur söker man medel?
Carl Michael Strauss, Klimatklivet, Naturvårdsverket
Anna Thorsell, Industriklivet, Energimyndigheten
Patrik Sällström, EU:s regionala utvecklingsfond, Tillväxtverket
David Sonnek, Industrifonden
Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket

10.45 Reflektion
Cecilia Hermansson, forskare finansiell ekonomi, KTH, och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet

Fonder och andra ekonomiska stöd vid klimatsatsningar

Europeiska Investeringsbanken

Kan stötta klimatsatsningar från både små och stora företag genom lån, investeringar och garantier.

EU:s innovationsfond

Världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik.

Klimatklivet

Stöd till fysiska investeringar för företag och kommuner. Framför allt till etablerad teknik utanför handlande sektorn.

Industriklivet

Stöd med inriktning på industrins processrelaterade utsläpp, negativa utsläpp och strategiskt viktiga samhällsinsatser. Stöttar förstudier, piloter, demonstrationsanläggningar och ger forskningsstöd.

Almi Invest

Med pengar från bland annat EU:s regionala utvecklingsfond investerar Almi i start-ups.

Industrifonden

Stiftelse som gör direktinvesteringar i innovativa småbolag för att kommersialisera forskning.