Botkyrka kommun

Inrapporterade klimatmål: 

Sedan år 2015/2016 är kommunen som organisation fossilbränslefri. Ingen av kommunens egna fastigheter är uppvärmda med fossilt bränsle och alla kommunens fordon kan drivas fossilbränslefritt.

Klimatneutral kommunal organisation senast år 2025. I målet ingår kommunens indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av kommunens egna inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även kommunens koldioxidsänkor.

Fossilbränslefritt Botkyrka senast år 2030. I målet ingår att all direkt användning av fossila bränslen som olja och bensin ska upphöra i Botkyrka som geografisk plats senast till år 2030.

Klimatneutralt Botkyrka senast år 2045. I målet ingår kommuninvånarnas, företag och andra verksamheters indirekta klimatutsläpp det vill säga de utsläpp av växthusgaser som genereras av deras inköp av varor och tjänster. Utsläppen beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. I målet ingår även de koldioxidsänkor som finns inom kommunens gränser.

Läs mer om Botkyrka kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.