Botkyrka kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Kommunen som organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030″

Hemsida: www.botkyrka.se

Antagna utmaningar:

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.