Biogas Öst med BioDriv Öst

Inrapporterade klimatmål:

Målet om att minimera organisationens klimatpåverkan är i stort sett uppnått. Personalen reser i dagsläget i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med bil med differentierad milersättning för att gynna fossilfria alternativ. De flygresor som görs klimatkompenseras och hyresavtal ses kontinuerligt över för att förbättras.

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.