Bengt Dahlgren AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska till 2025 halvera våra klimatutsläpp från resor och energianvändning jämfört med 2016. Vi ska även till 2025 ha en klimatneutral verksamhet.

Vi ska till 2025 minska klimatpåverkan från materialen i våra installationsprojekt med 25 %. Motsvarande mål till 2030 är en halvering.

Läs mer om Bengt Dahlgrens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.