Bengt Dahlgren AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska till 2021 halvera våra klimatutsläpp från resor och energianvändning jämfört med 2016.

Läs mer om Bengt Dahlgrens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.