Bengt Dahlgren AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska till 2021 halvera våra klimatutsläpp från resor och energianvändning jämfört med 2016.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.bengtdahlgren.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.