Vattenfall AB

Inrapporterade klimatmål:

Vattenfalls mål för 2025 är ≤ 86 gCO2e/kWh CO2 intensitet (inkluderande scope 2). Målet för 2025 är baserat på Science Based Targets utsläppsbana för 1.5°.

Läs mer om Vattenfalls klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.