Härnösands kommun

Inrapporterade klimatmål:

Utsläppen av växthusgaser i Härnösand som geografiskt område ska vara minst 85 % lägre år 2045 än år 1990 i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering.

Läs mer om Härnösands kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.