Växjö kommun

Inrapporterade klimatmål:

Av hållbarhetsprogrammet framgår att målet är att Växjö kommun som geografiskt område är fossilbränslefritt år 2030. Av programmets inledande deklaration framgår också att ”Vi som lever, bor och verkar i Växjö år 2030 orsakar som samhälle ingen negativ påverkan på klimatet”.

Läs mer om Växjö kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.