Office Recycling Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi är redan Fossilfria i våra transporter!”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.officerecycling.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.