Scandinavian Biogas Fuels AB

Inrapporterade klimatmål: ”Scandinavian Biogas strävar efter att utveckla biogasproduktionen mot minsta möjliga fotavtryck, genom minskad energiförbrukning, minskad kemikalieförbrukning, cirkulära processer och effektiv logistik.”

Hemsida: www.scandinavianbiogas.com

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.