Scandinavian Biogas Fuels AB

Inrapporterade klimatmål:

Scandinavian Biogas strävar efter att utveckla biogasproduktionen mot minsta möjliga fotavtryck, genom minskad energiförbrukning, minskad kemikalieförbrukning, cirkulära processer och effektiv logistik.

Läs mer om Scandinavian Biogas Fuels klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.