White arkitekter AB

Inrapporterade klimatmål:
Mål för White arkitekter till 2023 är att:
– CO2e-utsläppen från vår egen verksamhet är 30% lägre än 2018
– minst 90% av resor inom Sverige sker med tåg
– minst 50% av resor inom Europa sker med tåg (ej projektrelaterade)
– 30% av projekteringsuppdragen är klimatneutrala eller bättre
– alla projekteringsuppdrag redovisar en klimatbudget och/eller klimatdeklaration

Mål till 2030 är att:
– CO2e-utsläppen från vår egen verksamhet är 50% lägre än 2018
– alla projekteringsuppdragen är klimatneutrala eller bättre
– klimatpåverkan av materialen i projekteringsuppdragen är 50% lägre än 2023

Dessa mål ska kunna uppnås genom att fokusera på att bidra till Hållbara Livsmiljöer, Cirkulär arkitektur och Klimatneutral Design.

Läs mer om White arkitekters klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.