White arkitekter AB

Inrapporterade klimatmål:
”1. Till 2019 ska vi ha gjort 30 koldioxidneutrala projekt.

2. Till 2019 ska vi ha minskat CO2-utsläppen från energi, resor, inköp och avfall med i genomsnitt minst 30% vardera jämfört med 2014.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.white.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.