Örebro kommun

Inrapporterade klimatmål: ”När det gäller den kommunala organisationen har vi mål om att vara klimatneutrala till år 2030 vilket innebär att vi räknar med energieffektiviseringar inom områdena energi (el och fjärrvärme), resor och transporter, livsmedel och ”övriga” produkter. Vi tillför sedan förnybar energi för ”glappet” som blir mellan effektivisering och mål. I praktiken innebär målet om klimatneutralitet alltså att egen produktion av förnybar el och biogas används för att kompensera för de sektorer där det inte är möjligt att nå nollutsläpp, bland annat livsmedel och produkter. Klimatbelastningen från det geografiska området Örebro kommun omfattar dock (i vår klimatstrategi) endast alla aktiviteter inom kommunens gränser i fråga om elanvändning, uppvärmning och transporter.” Se även NAZCA.

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.orebro.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.