Örebro kommun

Inrapporterade klimatmål: 

År 2030 är Örebro kommunkoncern klimatneutral.
År 2040 är Örebro kommunkoncern klimatpositiv.
År 2045 är Örebro kommun som geografiskt område klimatneutralt. 
År 2050 är Örebro kommun som geografiskt område klimatpositivt.

Läs mer om Örebro kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.