Region Jämtland Härjedalen

Inrapporterade klimatmål:

Långsiktiga mål:
Regionens klimatpåverkan från lustgas i hälso- och sjukvården ska minska.

Minimera behovet av tillförsel av energi och minimera klimatpåverkan från energianvändningen genom effektiv energianvändning, energi från förnyelsebara källor och egen förnyelsebar energiproduktion. Energianvändningen i regionens egna fastigheter ska minska med 20 % till 2018 och 30 % till år 2026.

Öka nyttjande av distansoberoende teknik. Minimera klimatpåverkan från resor och transporter såväl i tjänsten som resor till och från arbetet samt patienttransporter.
Utveckla samverkanstransporter av nödvändiga material.

Fordon ska så långt möjligt drivas med förnyelsebara drivmedel.
Tjänsteresor som medför utsläpp av växthusgaser ska klimatkompenseras.
Region Jämtland Härjedalen ska prioritera klimatsmart mat.

Kortsiktiga mål uppdateras årligen och fokus innevarande och nästkommande år vad gäller klimat ligger på energi och transportområdet. För resor och transporter är målet en minskning av CO2-utsläppen med 10% jmf med 2015.

Läs mer om Region Jämtland Härjedalens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.