Inrapporterade klimatmål:

Wailas verksamhet är redan klimatpositiv idag.

Våra scope 1 och scope 2 emissioner är mindre än noll: Vi använder endast klimatpositiv samt egenproducerat solel för vårt kontor (inklusive uppvärmning) och elbil. Vi arbetar även för att hålla våra scope 3 emissioner på ett minimum: Vi undviker flygresor och väljer förnybart bränsle för oundvikliga flygresor. Vi föredrar fraktbolag som använder sig av förnybart bränsle. Våra kvarstående scope 3 emissioner överkompenserar vi via jordbrukskollagring via vår klimatfond HimlaJord.

Sedan Waila grundades för 3 år sedan har vi bidragit till att totalt 340 000 ton färre växthusgaser (CO2 e) har släppts ut i atmosfären, genom vårt engagemang i konsult-, forsknings- och investeringsprojekt och genom vår egen produktion av biokolprodukter.

Vårt klimatmål är att maximera nettokolinlagringen från atmosfären genom vår egen verksamhet.

Läs mer om Wailas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.