Inrapporterade klimatmål:

I enlighet med vår övertygelse om en hållbar framtid arbetar vi för att Wailas koldioxidavtryck ska hållas på ett minimum. Till detta räknas bland annat el från förnybara källor, användningen av elbilar och att vi undviker flygresor med fossila bränslen. För närvarande klimatkompenserar vi för oundvikliga koldioxidutsläpp genom jordbrukskollagring i München med projektet HimmelsErde.

Läs mer om Wailas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.