Västra Götalandsregionen

Inrapporterade klimatmål:

Västra Götalandsregionens person- och varutransporter samt fastighetsenergin ska vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006 till år 2020.

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.