Västra Götalandsregionen

Inrapporterade klimatmål: ”Västra Götalandsregionens person- och varutransporter samt fastighetsenergin ska vara oberoende av fossil energi genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006 till år 2020.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.vgregion.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.