Östersunds kommun

Inrapporterade klimatmål:

Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.

Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2025.

Läs mer om Östersunds kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.