Hussfelt Netware AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att löpande fånga upp och använda de metoder som mest effektivt kan reducera utsläppen av och förekomsten av växthusgaser på de områden där det ger störst effekt: Bolaget har sedan start 2001 satt in sina huvudåtgärder på en effektiv res- och mötespolicy för att undvika utsläpp som kommer från de källor som ger störst CO2-avtryck; fossilbaserade flyg- och bilresor.  

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.