Hussfelt Netware AB

Inrapporterade klimatmål: ” Vårt mål är att löpande fånga upp och använda de metoder som mest effektivt kan reducera utsläppen av och förekomsten av växthusgaser på de områden där det ger störst effekt: Bolaget har sedan start 2001 satt in sina huvudåtgärder på en effektiv res- och mötespolicy för att undvika utsläpp som kommer från de källor som ger störst CO2-avtryck; fossilbaserade flyg- och bilresor.”  

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.hussfelt.com

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.