Löfbergs

Inrapporterade klimatmål: ”100% förnybar energi i kafferosterierna i Sverige och Danmark 2020.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Hemsida: www.lofbergs.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.