Löfbergs

Inrapporterade klimatmål:

Löfbergs mål för 2030:
– Klimatneutral verksamhet, scope 1 och 2 samt tjänsteresor i scope 3.
– Fossilfria upphandlade transporter.
– Fullt återvinningsbara förpackningar från återvunna eller fossilfria källor.
– Halverat matsvinn räknat från basår 2020.
– 100% hållbart kaffe varav 50% ekologiskt odlat.

Läs mer om Löfbergs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.