Keolis Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska vara helt fossilfria vad gäller bränslen för fordon 2022.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.keolis.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.