Keolis Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska vara helt fossilfria vad gäller bränslen för fordon 2022.

Läs mer om Keolis Sveriges klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.