Region Gävleborg

Region Gävleborgs eftersträvar att vår verksamheter ska vara klimateffektiva, resurseffektiva, giftfria och hälsofrämjande. Vi har antagit Transportutmaningen med att våra resor och transporter ska vara fossilfria till 2025.

I miljöprogrammet finns bland annat mål att vi ska vara klimateffektiva, vilket innebär att vi ska minska vår påverkan på klimatet genom att mötas och resa hållbart, ställa om till förnybara drivmedel, styra bort från konsumtion av fossila råvaror samt produkter och tjänster med hög klimatpåverkan. Nyttja möjligheterna att med hjälp av IT och digitala tjänster minska Region Gävleborgs verksamheters miljö- och klimatpåverkan.

Inrapporterade klimatmål: ”På sikt ska vi bli både klimatneutrala och fossiloberoende. Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och giftfria.”

Läs mer om Region Gävleborgs hållbarhetsarbete här

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.