Region Gävleborg

Inrapporterade klimatmål: ”På sikt ska vi bli både klimatneutrala och fossiloberoende. Region Gävleborgs verksamheter ska vara klimat- och resurseffektiva, hälsofrämjande och giftfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.regiongavleborg.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.