Friendly Building AB

Inrapporterade klimatmål: 

2021 ska vi klimatkompensera för alla CO2-utsläpp från verksamheten.
2021 har vi halverat CO2-utsläppen från 2019.
2022 ska vi ha noll nettoutsläpp.
Senast 2022 ska vi ha gjort en hållbarhetsrapport.

Läs mer om Friendly Buildings klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.