Friendly Building AB

Inrapporterade klimatmål: ”I slutet av 2017 ska vi vara 100% fossilfria avseende egna transporter, uppvärmning och elförbrukning. Vid flygning klimatkompenserar vi.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.friendlybuilding.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.