Luleå Energi AB

Inrapporterade klimatmål

Utsläppsmål: Senast 2030 ska verksamheten vara helt fossilfri vad gäller primär energi och kemikalier.

Delmål på vägen:

2023 En utarbetad strategi och ett systematiskt arbetssätt finns fastställt rörande fossilfrihet vid upphandling

2027 Alla fordonstransporter och leverantörstransporter (enligt beskrivning i transportutmaningen) är fossilfria

2027  Fjärrvärmeproduktionen är under normala vinterförhållanden fossilfri vad gäller primär energi  

Om Luleå Energi

Luleå Energi AB är ett kommunalägt energibolag som omfattar verksamhet med fjärrvärme och fjärrkyla, elnät, elhandel, fibernät och nya energilösningar. Via delägarskap omfattar verksamheten även produktion av biopellets och kraftvärmeproduktion. Den senare är baserad i huvudsak på restenergier från industrin.

Läs mer om Luleå Energis klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.