LT Konsult Fastighetsservice

Inrapporterade klimatmål:

Noll CO2-utsläpp senast 2030.

Delmål uppnått 2021 : elektrifierade transporter

Delmål 2030: Alla tunga maskiner ska vara eldrivna med vätgas och batterilagring.

Läs mer om LT Konsult Fastighetsservices klimatarbete

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.