Göteborgs stad

Inrapporterade klimatmål: ”Göteborgs Stad har antagit ett lokalt miljömål som kallas Begränsad klimatpåverkan. Målet säger att år 2050 ska vi i Göteborgs Stad ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.goteborg.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.