Telenor Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Klimatutsläppen från Telenor Sveriges egen verksamhet har minskat med 80 procent sedan 2008 och målet är att vara klimatneutrala till 2030.

Telenor klimatkompenserar Fairtrade-certifierat genom Zeromission sedan fyra år, vilket även innebär redovisning av minskad klimatpåverkan.

Science Based Target Initiative har godkänt Telenorkoncernens globala mål med åtagande om att reducera scope 1 och 2 med 57 procent till 2030 jämfört med 2019 och att 68 procent av de mest påverkande leverantörerna ska ha SBT senast 2025.

Läs mer om Telenor Sveriges klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.