Resan mot ett fossilfritt Sverige
Att leva i ett Fossilfritt Sverige

Ett stort steg mot bättre livskvalitet

Kapitel 1 | Kapitel 2Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5

Omställningen inom industrin och för transportsektorn kommer innebära stora förändringar men för allmänheten kommer effekterna till stor del snarast öka livskvaliteten.

Minskade luftföroreningarna och minskat buller gör städerna attraktivare. Nya tjänster och alternativ utvecklas hela tiden för att fylla behoven. Många av de förändringar som digitaliseringen medför minskar utsläppen utan att vi ens tänker på det – strömnings- och delningstjänster till exempel. Visst kommer livet förändras av omställningen till fossilfritt – men det har det alltid gjort.

Läs rapporten ”Synergier överallt”

Förnybart är billigt

Kostnaden för en standard solcellsmodul [SEK/Wp] föll med 94% mellan 2005-2019.
Källa: IEA: National Survey Report of PV Power Applications in Sweden

Förnybar energi är inte dyrare än fossil energi längre. I takt med att ny teknik etableras och produktionen skalas upp blir den också billigare. I Sverige har priset på solceller fallit med över 90 procent på 10 år och är nu en smart investering lika mycket som en klimatåtgärd. 

Läs mer om solcellspriser i Sverige hos International Energy Agency

Vindkraften växer

Diagram över historisk och prognostiserad ökning av vindkraftsproduktion.
Produktion från vindkraft förväntas öka från 20 TWh 2019 till 43 TWh 2023.
Källa: Energimyndigheten: Kortsiktsprognos sommaren 2020 

Även vindkraften har fallit kraftigt i pris och utbyggnadstakten är hög. Enligt prognoserna kommer den mer än fördubblas i Sverige inom bara fyra år. 

Läs Energimyndighetens kortidsprognos för energianvändning och energitillförsel från 2019

Vad kostar omställningen?

Diagram: Om produktionskostnaden för stål ökar med 25% ökar priser på en bil med det stålet under 0,5%. Om produktionskostnaden för cement ökar med 70% ökar priset på ett flerbostadshus med under 0,5 procent.
Pris från råmaterial till fossilfri slutprodukt. Kostnadsökning i procent. Källa: Rootzén and Johnsson, Energy Policy 98 (2016) 459, Climate Policy 17, 6, (2017) 781-800

De stora omställningarna för industrin kräver stora investeringar vilket gör produkterna dyra. Men det blir sällan märkbart för slutkonsumenten. För cement med CCS-teknik skulle produktionskostnaden kunna öka med uppåt 70 procent men utslaget på kostnaderna för en byggnad blir det under 0,5 procents påslag. Ett liknande förhållande gäller för stålproduktion i relation till priset på en bil. Det här visar inte minst vilken betydelse det har att klimatkrav ställs inom offentlig upphandling för att driva industrins utveckling.

Vi kan bli världens första fossilfria välfärdsland – om vi arbetar tillsammans!

Vi har förutsättningarna att bli ett fossilfritt välfärdsland. Det finns ett historiskt förarbete som redan är gjort, vi har gott om förnybara naturresurser, vi har tung industri som kan påverka stora utsläpp på världsmarknaden genom att ställa om, vi har ett näringsliv som ser konkurrensfördelar med omställning, vi har fackförbund som ser fördelarna för sina medlemmar med omställning, vi har en politisk uppslutning runt målen.

Men inget av detta händer av sig själv. Förändring sker om vi arbetar tillsammans.

Kapitel 1 | Kapitel 2Kapitel 3 | Kapitel 4 | Kapitel 5