Resan mot ett fossilfritt Sverige

Var med och berätta om hur Sverige kan stärka välfärden genom fossilfrihet

Film om hur och varför Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Sverige genomgår en historisk omställning där målet är att landet ska bli klimatneutralt till 2045 samtidigt som vi skapar ett hållbart välfärdssamhälle som inspirerar andra länder att följa efter.

På denna resa är det viktigt att hela samhället deltar. Fossilfritt Sverige vill därför visa hur långt vi redan kommit, vilket arbete som nu utförs och vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Använd gärna materialet på denna sida för att vara med och berätta om hur Sverige kan bli världens första fossilfria välfärdsland.

Powerpointpresentationen som finns tillgänglig med manus och bildinstruktioner kan användas i sin helhet men du kan också plocka ut enskilda bilder för att använda i din egen presentation för att visa hur er verksamhet är en del av den större berättelsen. Bilderna får dock inte manipuleras.

Nedan finns också fördjupning inom respektive område.

Kapitel 1 – Resan har redan börjat

Tempot måste öka, men vi har redan kommit en bit på vägen. Historien visar vägen mot framtiden.

Läs kapitel 1

Kapitel 2 – Transporterna är på väg

Inrikes transporter står för en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Det finns tre strategier för att minska dem.

Läs kapitel 2

Kapitel 3 – Industrin går mot noll för att gå plus

Näringslivet ser konkurrensfördelarna med att bli fossilfria. Branscherna har färdplaner för att nå målet.

Läs kapitel 3

Kapitel 4 – Varför ska Sverige gå före?

Genom att exportera klimatlösningar kan Sverige påverka de globala utsläppen. 

Läs kapitel 4

Kapitel 5 – Att leva i ett Fossilfritt Sverige

Hur mycket och på vilket sätt förändras livet av att Sverige ska bli fossilfritt?

Läs kapitel 5