Trots att de senaste årens utveckling visar hur omställningen till fossilfritt kan utveckla Sveriges välfärd och konkurrenskraft tycks många fortfarande mer rädda för samhällsförändring än för klimatförändring.

Det finns ett behov av en gemensam berättelse om hur Sverige kan utvecklas för att möta klimathotet. För att fler ska vilja engagera sig är det viktigt att man får en bild av vad som faktiskt görs och är på gång runt om i landet och får en förståelse för varför Sverige ska gå före och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Därför arbetar Fossilfritt Sverige med att formulera berättelsen om omställningen. Vi har därför tagit fram en enkel serie powerpointbilder som vi gärna ser att fler kan använda sig av för att berätta historien om ”Resan mot ett fossilfritt Sverige”.

Presentationen är indelad i fem kapitel och det är fritt fram att plocka ut de bilder man behöver. Man får dock inte ändra i själva bilderna eller plocka ut enskilda delar ur dem.  Till presentationen finns också ett bildmanus med förklaringar till varje bild.

Presentationen kommer att uppdateras och utvecklas allteftersom, men var med redan nu och hjälp oss att berätta historien!

Kapitel:
1. Resan har redan börjat
2. Transporterna är på väg
3. Industrin går mot noll för att gå plus
4. Varför ska Sverige gå före?
5. Att leva i ett fossilfritt Sverige

 

Läs mer om resan mot ett fossilfritt Sverige