Region Kronoberg

Inrapporterade klimatmål:

Regionala utvecklingsstrategin: 80% av den totala energianvändningen i länet kommer från förnybara energikällor år 2025.

Miljöprogram Region Kronoberg:
Samtliga fordon i upphandlad kollektivtrafik ska köras med förnyelsebara drivmedel 2020.
Region Kronoberg ska verka för en klimatsmart och hälsosam arbetspendling för alla medarbetare.

Till 2018 ska el- och värmeförbrukningen i regionens egna fastigheter minska med 7% jämfört med 2013 och 95% av värmeförbrukningen ska vara förnybar.

Till 2018 ska minst 75% av resorna med fordon i bilpoolen ske med förnybart bränsle.

Läs mer om Region Kronobergs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.