Hållbar utveckling Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

År 2022, när vi firar Stockholmskonferensen +50, är vi kända för vårt bidrag till att skapa ett näst intill hållbart och fossiloberoende samhälle i Sverige, som ses som ett föredöme för resten av världen. Vi ska själva vara fossilbränsleoberoende senast år 2020.

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.