Ronneby kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Ronneby kommun som organisation ska vara fossilbränslefritt år 2025, Ronneby som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030, I Ronneby sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035.”

Hemsida: www.ronneby.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.