Ronneby kommun

Inrapporterade klimatmål:

Ronneby kommun som organisation ska vara fossilbränslefritt år 2025, Ronneby som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030, I Ronneby sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035.

Läs mer om Ronneby kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.