Eslövs kommun

Inrapporterade klimatmål: ”2020 ska Eslövs kommunorganisation vara fri från fossila bränslen. Den totala energianvändningen i kommunen ska minska och produktionen av förnybar energi ska öka.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.eslov.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.