Karlstads kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Koncernen Karlstads kommun ska vara fossilfri och klimatsmart till 2030. Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga källor i följande storleksordning: energi (elförbrukning), livsmedel och transporter.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.karlstad.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.