Karlstads kommun

Inrapporterade klimatmål:

Koncernen Karlstads kommun ska vara fossilfri och klimatsmart till 2030. Klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter kommer från tre huvudsakliga källor i följande storleksordning: energi (elförbrukning), livsmedel och transporter.

Läs mer om Karlstads kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.