Riksbyggen

Inrapporterade klimatmål:

Vi har en hållbarhetsplan, ”Planeten ska med” som följs upp 4 gånger per år. Där finns bland annat ett antal aktiviteter som är målsatta.

Detta innebär bland annat att vår nyproduktion miljöcertifieras, att energikartläggning sker för våra egna fastigheter, att resepolicyn följs till 100% (som bla. innebär att tåg ska väljas framför flyg och bil), att vi följer våra inköpsrutiner (som bland annat innebär att alternativ med minst miljöpåverkan ska prioriteras, dvs el- och gasbilar när det gäller fordon), att vi vid inköp genomför Hållbarhetslivscykelanalyser för att ta fram krav vid nya upphandlingar.

Vi har även ett poängsystem som är målsatt kring hur vi kan få de bostadsrättsföreningar som vi förvaltar att anpassa boendet och fastigheten till ett mer hållbart liv.

Läs mer om Riksbyggens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.