SPP Pension och försäkring

Inrapporterade klimatmål:

SPP är fossilfria vad gäller egen drift sedan 2008, och har målet att minska egna koldioxidutsläpp med 7,6 procent per år i linje med Parisavtalet. Under 2020 infördes en intern koldioxidavgift på flygresor för att ytterligare stimulera utsläppsminskningar.

Vi mäter och sänker kontinuerligt koldioxidexponeringen i våra investeringar efter inträde i Montreal Pledge och Portfolio Decarbonisation Coalition, och våra egna fonder blev helt fossilfria 2019. Hela Storebrandkoncernen som SPP tillhör har som mål att vara helt klimatneutrala senast 2050, inklusive i våra investeringar.

Koncernen är en av grundarna och pådrivarna inom Net Zero Asset Owner Alliance som verkar för att alla medlemmars investeringsportföljer ska vara klimatneutrala senast 2050.

Läs mer om SPPs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.