SPP Pension och försäkring

Inrapporterade klimatmål:

”SPP är fossilfria vad gäller egen drift sedan 2008, och har målet att minska egna koldioxidutsläpp med 7,6 procent per år i linje med Parisavtalet. Under 2020 infördes en intern koldioxidavgift på flygresor för att ytterligare stimulera utsläppsminskningar.

Vi mäter och sänker kontinuerligt koldioxidexponeringen i våra investeringar efter inträde i Montreal Pledge och Portfolio Decarbonisation Coalition, och våra egna fonder blev helt fossilfria 2019. Hela Storebrandkoncernen som SPP tillhör har som mål att vara helt klimatneutrala senast 2050, inklusive i våra investeringar.

Koncernen är en av grundarna och pådrivarna inom Net Zero Asset Owner Alliance som verkar för att alla medlemmars investeringsportföljer ska vara klimatneutrala senast 2050.”

Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.spp.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.