Lunds kommun

Inrapporterade klimatmål:

Fossilbränslefritt 2020. Vår handlingsplan innehåller åtgärder som kan ge 99% fossilbränslefrihet, den sista procenten kan vi klimatväxla. 

Läs mer om Lunds kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.