Lunds kommun

Inrapporterade klimatmål: Fossilbränslefritt 2020. Vår handlingsplan innehåller åtgärder som kan ge 99% fossilbränslefrihet, den sista procenten kan vi klimatväxla. Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NASCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.lund.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.